Release Note 20 sept 2018

Introductie Vaste Activa Beheer Lite

Nieuw : Vaste Activa beheer voor ZZP

Zoals u inmiddels weet wordt er voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Ditmaal betreft het uitbreiding van de functies om activa in een administratie te beheren.

Naast de bestaande Activa Beheer functie in de module Financieel  wordt er nu, speciaal voor de gebruikers van de AdmInbox ZZP een Vaste Activa functie geïntroduceerd, waarbij de gebruiker het beheer van de activa aan het programma kan overlaten.  Aangeschafte bedrijfsmiddelen, zoals een kantoormeubel of een voertuig, kunnen bij het registreren van de aanschaf (inkoopfactuur) meteen als activum vastgelegd worden. Alle afschrijvingen die hieruit voortvloeien voert het programma uit.  Uiteraard is er een boekwaarde overzicht beschikbaar dat naast de aanschafwaarde eveneens de afschrijvingen toont.

Voor de gebruikers van de bestaande, uitgebreide Vaste Activa functie zal snel duidelijk zijn dat deze eenvoudiger manier van Activa Beheer sneller en overzichtelijker werkt dan voorheen. Alle reeds eerder in de AdmInbox ZZP geregistreerde activa worden met de release automatisch aangemaakt en van afschrijvingen voorzien. Hier hoeft de gebruiker dus niets voor te doen.

   Lite Intro

Wat is nieuw?

De functie is toegevoegd aan het menu van de AdmInbox ZZP als volgt :

AdmInbox ZZP menu : Rapportages > Vaste Activa Beheer

 

Er is een nieuwe pagina beschikbaar in de Online Help die de nieuwe functie uitgebreid beschrijft : Vaste Activa Lite

 

Wij hopen dat deze uitbreidingen er toe zullen bijdragen dat u nog sneller en efficiënter zult kunnen werken!

 

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.