Release Note 28 juni 2017

Nieuwe versie van de Asperion Mobile App V1.8
is nu gratis te downloaden.

BTW aangifte flow voor AdmInbox ZZP is gereleased

Nu met betaalmogelijkheid via iDEAL

Naarden, 3 april 2018
De module AdmInbox ZZP is speciaal ontwikkeld voor ZZP-ers.
De eerste release vond plaats begin dit jaar.
ZZP-ers kunnen met deze module hun administratie voeren, boekstukken uploaden en onbeperkt laten OCR-en en eventueel zelf hun BTW aangifte regelen.

Accountants- en administratie kantoren kunnen met de module als ISM3 abonnement hun ZZP klanten efficiënt bedienen en ondersteunen waarbij de ZZP-er in grote mate de meeste handelingen zelf kan verrichten.

 

De AdmInbox ZZP is nu uitgebreid met functies voor de BTW aangifte, te beginnen met de aangifte voor het 1e kwartaal 2018. Voor de Kleine Ondernemers Regeling wordt daarbij meteen een voorstel gedaan zodat een foute toepassing wordt voorkomen en de kans op terugbetalen aan het eind van het jaar wordt geminimaliseerd. Regelbedragen worden volgens de fiscaal toegestane regels correct naar boven of naar beneden afgerond op hele euro's. En na elke aangifte worden de BTW bedragen weer op nul gesteld en worden toegepaste KOR verminderingen en afrondingsverschillen correct geboekt.

Eventueel af te dragen BTW kan de gebruiker direct met iDEAL afrekenen.

 

Lees hier de aankondiging zoals deze op de startpagina van de module ZZP wordt getoond :

https://www.asperion.nl/tijd-voor-de-aangifte-omzetbelasting/

 

Méér informatie over de module  AdmInbox ZZP vindt u in de Online Help.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

 

Asperion HelpDesk

 
        

BTWflow 1 - Controleren

2KOR Modal
 

 

 

 

Tags mobile app
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.