BTW-identificatienummer voor eenmanszaken en ZZP per 01-01-2020

BTW-identificatienummer voor eenmanszaken en ZZP invullen

BTW-identificatienummer voor eenmanszaken en ZZP per 01-01-2020

Per 1 januari 2020 heeft een reeds bestaande eenmanszaak/ZZP-er twee BTW nummers:

Nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en ZZP) die starten ná 1 januari 2020 krijgen 1 BTW-identificatienummer (BTW-id). Vul dit nummer in bij zowel het veld BTW OB/ICP nummer als bij het BTW identificatienummer.

Invullen BTW-identificatienummer in de administratie

Invullen BTW-identificatienummer in de administratie

Vul het nieuwe nummer in in het daarvoor bestemde veld zodat deze getoond wordt op de verkoopfacturen.

Voor AdmInbox ZZP gebruikers

Klik op de button ‘Setup Wizard’ of ga op de startpagina naar menu  Instellingen > Setup Wizard.

Setup Wizard ZZP

 

Kies ‘Belastingen’ en vul het BTW-identificatienummer in het daarvoor bestemde veld (BTW identificatie nr. (EZ/ZZP)) in en klik op ‘Volgende’.

 Setup Wizard ZZP Instellingen Belastingen

Voor InBalance gebruikers

Kies menu Algemeen> Setup Wizard.

 Setup Wizard Inbalance 2019

 

Kies Administratie > Ondernemingsgegevens, ‘BTW instellingen’ en vul het BTW-identificatienummer in het veld BTW identificatie nr. ( EZ/ ZZP) in.

 Setup Wizard Instelling BTW Instellingen 2019

 

Toepassen van het nieuwe BTW-identificatienummer:

 Uitgebreide informatie over het BTW identificatienummer is te vinden via onderstaande link:

https://www.asperion.nl/eenmanszaken-en-zzpers-krijgen-een-nieuw-btw-identificatienummer-vanaf-1-januari-2020/

Tags BTW Btw-aangifte BTW instellingen btw nummer
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.