De PortalDesk voor het MKB

Speciaal voor het MKB.
Lees hier hoe je de PortalDesk gebruikt.

Werken met de PortalDesk voor het MKB

Met de module PortalDesk krijgt u als ondernemer toegang tot de PortalDesk, het virtuele bureaublad in de Cloud. Dit bureaublad deelt u met uw boekhouder of accountant om financieel administratieve informatie met elkaar uit te wisselen.
Lees hier wat er mogelijk is en hoe je de module kunt gebruiken

Bekijk de instructie video's!

Klik op de iconen voor een korte video instructie.

Klik voor de video
 Slepen

          Portal Upload Icon
Uploaden
          Portal Scan Icon
Scannen
          Klik voor de video
Sorteren
 
 

V2-Portal Client Help

 

Inloggen, uploaden, sorteren, klaar!

Om de PortalDesk te gebruiken ontvangt u van uw boekhouder of accountant een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee logt u in op portal.asperion.nl.
Na het inloggen ziet u de PortalDesk, het Bureaublad van de module PortalDesk. Het is nu de bedoeling dat u alle boekstukken die u heeft verzameld naar dit bureaublad verplaatst en vervolgens elk document naar het juiste bakje sleept.

Screentips en Online Help

Portal Tips Icon     Op diverse plaatsen worden, door middel van een mouseover, tips gegeven over het gebruik van de schermfuncties. In de Online Help kan ook gezocht worden naar pagina's die de Portal functies beschrijven. Klik hier voor de Online Help pagina's over het gebruik van de portal.

 

Documenten naar de PortalDesk brengen

Om dit te bereiken staan een aantal functies tot uw beschikking. Klik op de iconen voor een korte video instructie.

Klik voor de video     Drag & Drop - Slepen van documenten
De meest eenvoudige manier is de sleepfunctie: documenten op uw computer kunnen naar het bureaublad verplaatst worden door ze te slepen van de map op uw computer naar de PortalDesk. Klik op het icoon aan de linkerkant voor een korte video instructie.
     
Portal Upload Icon   Uploaden van documenten
Klik op dit icoon en u kunt het gewenste document op uw computer aanwijzen en eventueel meerdere documenten tegelijkertijd naar de PortalDesk verplaatsen. Klik op het icoon aan de linkerkant voor een korte video instructie.
     
Portal Scan Icon   Scannen van documenten
Klik op dit icoon en u kunt het gewenste document dat op uw scanner ligt inscannen waarna deze op de PortalDesk verschijnt.
Klik op het icoon aan de linkerkant voor een korte video instructie.

 

 

Documenten sorteren in de postbakjes

Klik voor de video     Sleep inkoopfacturen naar het postbakje Inkoop, Verkoopfacturen naar het postbakje Verkoop etc.
Klik op het icoon aan de linkerkant voor een korte video instructie.

Wilt u zien welke documenten u in een bakje heeft geplaatst? Klik op dat bakje en alle documenten worden getoond. Door aanklikken kunt u een document er net zo makkelijk weer uithalen!

Overige functies

Portal Orden Icon     Rangschikken van documenten op het Portal Bureaublad
Als er veel documenten op de PortalDesk liggen dan worden met deze knop alle documenten netjes gerangschikt weergegeven.Door nogmaals klikken gebeurt het tegenovergestelde.
     
Portal Instelling Icon   Opties/ instellingen
Klik op dit icoon om de instellingen te kunnen bekijken en/of wijzigen en het gebruik van de PortalDesk aan te passen aan uw eigen voorkeuren.
     
Portal Exit Icon   Afmelden
Klik op dit icoon als u klaar bent en de PortalDesk wilt verlaten.

 

 BTW aangifte accorderen?

BTW Aangifte Icon    Is er nog een BTW aangifte te accorderen?
Zodra een nieuwe aangifte klaar staat dan heeft u daar vast al een eemail over ontvangen. Ook het rode rondje geeft aan dat er een nieuwe aangifte staat te wachten. Met een paar muisklikken kunt u de aangifte inzien en goedkeuren. Dan vindt deze snel en op tijd zijn weg naar de belastingdienst en ontvangt u automatisch een e-mailbevestiging. Zo vergeet u het niet als er nog (en op tijd) betaald moet worden!

Nieuwsgierig naar uw eigen bedrijfsresultaten?

Voordat u uitlogt kunt u nog even de bedrijfsresultaten grafisch bekijken.

Plaats uw nieuwe huurcontract direct in het Archief!

Dat gaat heel simpel. Na het uploaden van het contract (of elk ander administratief relevant document dat u wilt bewaren), sleept u het naar het postbakje van het Archief. En klaar is Kees!
Klik op hetzelfde bakje en de inhoud van het Elektronisch Dossier wordt zichtbaar en zo kunt u het document opzoeken wat u nodig hebt.

 

Nuttige links:

 Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.