De PortalDesk voor het MKB

Speciaal voor cliënten van administratie- en accountantskantoren.
Boekstukken digitaal aanleveren, BTW aangifte accorderen en veel meer!

De PortalDesk voor het MKB

Zo werkt u als Ondernemer efficiënt samen met uw accountant of boekhouder

Met de module PortalDesk krijgt u als ondernemer toegang tot de PortalDesk, het virtuele bureaublad in de Cloud. Dit bureaublad deelt u met uw boekhouder of accountant om financieel administratieve informatie met elkaar uit te wisselen. Informatie zoals facturen, bonnen, bankafschriften en andere relevante documenten voor de administratie. U  kunt ze zo digitaal aanleveren zodat de boekhouder of accountant er mee aan de slag kan. Periodieke rapportages liggen klaar op het bureaublad zodra uw adviseur deze heeft gemaakt. U kunt het elektronisch archief raadplegen of er documenten in opslaan, BTW aangiften inzien en accorderen en uw actuele bedrijfsresultaten bekijken. Wilt u dit ook gebruiken? Vraag er naar bij uw accountant of administratiekantoor.

1. Inloggen

U ziet meteen het bureaublad "in de Cloud" dat de PortalDesk wordt genoemd. Hier gebeurt alles! De interface zonder menu's behoeft weinig uitleg.

2. Uploaden, scan of sleep documenten

Zo komen alle documenten op het bureaublad. Aanleveren wordt zo makkelijker, efficiënter en misschien ook leuker!

3. Sorteren

Sleep elk document naar het juiste postbakje. Inkoopfacturen naar het bakje Inkoop, verkoopfacturen naar het bakje Verkoop etc. Ook bonnen en bankafschriften kunnen zo opgeborgen worden.

 

V2-Portal Client Help

4. Klaar!

Als het bureaublad weer leeg is bent u klaar! Vanaf dat moment vindt uw boekhouder of accountant de documenten precies op de juiste plaats in de administratie terug en zal deze verder voor u kunnen verwerken.

Nog méér portal functies

Plaats uw nieuwe lease-contract zelf in het Archief of zoek naar een geboekte inkoop- of verkoop factuurscan!

Archief Icon    Documenten archiveren gaat heel simpel.
Na het uploaden van het contract (of elk ander administratief relevant document dat u wilt bewaren), sleept u het naar het postbakje van het Archief. En klaar is Kees! In het archief, ook wel Elektronisch Dossier genoemd, kunt u zelf uiteraard ook documenten opzoeken. Bijvoorbeeld geboekte inkoop- en verkoopfactuur scans. Gewoon door op het postbakje te klikken. Dat scheelt weer een telefoontje of een e-mail aan uw adviseur! 

Heeft de accountant een rapport op het bureaublad klaargelegd?

OPD Icon    Uw accountant of administratiekantoor kan PDF rapporten vanuit de Asperion administratie aanmaken en eenvoudig op de PortalDesk deponeren zodat u er direct over kunt beschikken.

Dat rapport ziet u na het inloggen meteen op het bureaublad liggen. Die kunt u vervolgens downloaden, afdrukken, gebruiken en/of bewaren, op uw PC of in het Archief. Dat is handig als u wilt weten van wie u nog geld krijgt (overzicht van de openstaande posten debiteuren) of de Winst & Verliesrekening en/of de Balans van de afgelopen periode wilt inzien.

BTW aangifte accorderen?

BTW Aangifte Icon    Is er nog een BTW aangifte te accorderen?
Zodra een nieuwe aangifte klaar staat dan heeft u daar vast al een e-mail over ontvangen. Ook het rode rondje geeft aan dat er een nieuwe aangifte staat te wachten. Met een paar muisklikken kunt u de aangifte inzien en goedkeuren. Dan vindt deze snel en op tijd zijn weg naar de belastingdienst en ontvangt u automatisch een e-mailbevestiging. Zo vergeet u het niet als er nog (en op tijd) betaald moet worden!

Nieuwsgierig naar uw eigen bedrijfsresultaten?

Quickview Icon    Voordat u uitlogt kunt u nog even de bedrijfsresultaten grafisch bekijken.
Klik daarvoor op het mapje 'Resultaten'.

Bekijk de instructie video's!

Klik op de iconen voor een korte video instructie.

Klik voor de video
Slepen
          Portal Upload Icon
Uploaden
          Portal Scan Icon
Scannen
          Klik voor de video
Sorteren
 

 

Nuttige links:

 

Tags portal PortalDesk mkb
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.