Proforma facturen

Proforma facturen gebruiken vóórdat er definitief gefacureerd wordt.

Proforma facturen gebruiken

Proforma FlowEen Proforma factuur wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer er is afgesproken dat de debiteur of klant de bestelde goederen of diensten vooraf moet betalen. Aangezien het niet zeker is dat dit ook gebeurt, wordt de Proforma factuur als een conceptfactuur bewaard. Pas na ontvangst van de betaling wordt de Proforma factuur definitief gemaakt. Daarnaast kan het voorkomen dat er slechts een deel betaald wordt, omdat niet alle bestelde goederen afgenomen worden. De Proforma factuur moet dus ook na de betaling en vóór het definitief maken nog aangepast kunnen worden.

Om gebruik te kunnen maken van proforma facturen moet de administratie hierop ingesteld worden in de Setup Wizard. Bij sommige abonnementstypen is dat al ingesteld. Vraag er eventueel naar bij uw boekhouder of administratiebeheerder of bij de HelpDesk.

Proforma facturen maken

U gaat als volgt te werk :


De Proforma factuur is terug te vinden in het overzicht onder 'Proforma facturen' en kan afgedrukt of via e-mail verzonden worden.

 

Als een proforma factuur betaald is

Wanneer de betaling bijvoorbeeld via de bank ontvangen wordt, dan kan het bedrag worden afgeletterd op de Proforma factuur van de desbetreffende debiteur. Na het afsluiten van de boeking verschijnt een herinnering om deze Proforma factuur definitief te maken en door te boeken naar het grootboek en op de debiteurenkaart. Als van een proforma factuur definitieve factuur gemaakt wordt, dan wordt deze van een factuurnummer voorzien.

Proforma factuur definitief maken

Open de betreffende Proforma factuur, pas deze indien nodig aan, en maak hem definitief. De definitieve factuur kan nu aan de debiteur verzonden worden.

De Proforma factuur is nu een definitieve factuur en kan worden gejournaliseerd en (direct) doorgeboekt naar het grootboek en de debiteurenkaart.

Proforma facturen, waarop geen betaling wordt ontvangen kunnen op den duur verwijderd worden. Proforma facturen hebben immers geen “status” in de boekhouding zolang ze niet tot definitieve factuur zijn gemaakt.

 

De proforma functie instellen

Om gebruik te kunnen maken van proforma facturen moet de administratie hierop ingesteld worden in de Setup Wizard. Bij sommige abonnementstypen is dat al ingesteld. Vraag er eventueel naar bij uw boekhouder of administratiebeheerder of bij de HelpDesk.

De Proforma facturen functie instellen gaat als volgt :

Tags Proforma factuur
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.