Algemene Introductie

Beveiliging en certificering
Navigatie, gebruik en instellingen

Beveiliging en Certificering

Uw administratie bevat vertrouwelijke informatie en het is vanzelfsprekend dat er met deze informatie heel zorgvuldig moet worden omgegaan. Asperion software is goed beveiligd. Onze systemen worden gehost door een professionele organisatie, gespecialiseerd in het beheren van grote aantallen servers in een netwerk.
 

Asperion software diensten zijn ISAE3402 type II gecertificeerd
Voor online software diensten is het van het grootste belang dat deze permanent, het hele jaar door, veilig en betrouwbaar werken en de klanten data goed bewaken. Asperion online softwarediensten worden daarom permanent ge-audit in het belang van alle gebruikers. Lees meer...
Bij actuale ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity zullen we U steeds op de hoogte houden als dit van belang kan zijn.

 

Infrastructuur en datacenter
Asperion software is geïnstalleerd op servers. Servers zijn professionele computers voor gebruik in netwerken. De servers staan achter slot en grendel in datacenters van Microsoft Azure. Microsoft Azure is een gerenommeerde hosting organisatie die voor veel grote organisaties de servers in beheer heeft genomen. De KvK, grote internationale organisaties en overheidsorganisaties maken reeds gebruik van hun diensten.

De bij de hostingorganisatie ondergebrachte apparatuur wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week pro-actief bewaakt en gecontroleerd. Mochten er problemen verwacht worden, dan wordt er direct preventief gehandeld en wordt onze technische staf direct geïnformeerd, zodat er direct de nodige acties ondernomen kunnen worden om, indien nodig, zo snel mogelijk de dienstverlening te kunnen continueren. Naast de standaard beveiliging op de server zelf, is er tevens een separate hardware firewall geïnstalleerd. De firewall monitort al het dataverkeer dat van- en naar de servers gaat en controleert of de juiste autorisatie is ingesteld. Meer informatie hierover is te vinen op de Microsoft Azure website.

 

Back-ups of veiligheids kopieën
Het regelmatig maken van een back-up (veiligheidskopie) is heel belangrijk. Iedere dag worden back-ups in het datacenter gemaakt. Uw gegevens worden dus veilig opgeslagen.
Meer details hierover vindt u in uw Service Level Agreement (SLA). Backups worden uitsluitend gebruikt om data te herstellen die buiten uw toedoen om verloren is gegaan.

 

Beveiliging met Gebruikersnaam en Wachtwoord
Toegang tot Asperion krijgt u door middel van een persoonlijk profiel gekenmerkt door een persoonlijke Gebruikersnaam en Wachtwoord. Asperion geeft u op basis van uw persoonlijke profiel toegang tot de administraties waartoe u gerechtigd bent. Om veiligheidsredenen is de Gebruikersnaam en het Wachtwoord gebonden aan restricties qua lengte en specifieke karakters. Door uw Gebruikersnaam en Wachtwoord geheim te houden bent u verzekerd van de beste beveiliging.

 

Beveiliging door middel van een SSL-certificaat
Via het internet legt u verbinding met de Asperion servers in het datacenter. Ook deze verbinding is beveiligd. Dat gebeurd door het gebruik van een zogenaamd SSL-Certificaat (Secure Socket Layer). Een SSL-certificaat is een beproefde techniek, die ervoor zorgt dat alle informatie tussen uw PC en het datacenter, uitgewisseld via het internet, wordt versleuteld oftewel gecodeerd. Mocht iemand ergens internetverkeer kunnen “aftappen”, dan is de aldus versleutelde informatie-stroom volkomen onleesbaar. Een SSL-certificaat wordt verstrekt door een externe (vertrouwde) organisatie, waarmee Asperion een contract heeft afgesloten. De organisatie waar wij mee samen werken is Thawte. Na het inloggen verandert het begin van het internetadres in https:// in plaats van http:// . De S staat voor Secure. Rechtsonderin de taakbalk wordt een hangslotje getoond. Klik op dit hangslotje om het certificaat te zien. Meer informatie op www.thawte.com

 

Geautomatiseerde foutmeldingen
Het kan gebeuren dat er onverhoopt iets fout gaat in de achtergrond. U krijgt dan een duidelijke melding en de fout wordt volledig automatisch geregistreerd en opgepakt door de technische dienst. Als uw e-mailadres bekend is in de administratie dan kunt u een e-mail ontvangen zodra de fout gerepareerd is. Het gebeurt niet vaak, maar het is goed om te weten dat hiervoor een snel en automatisch proces is ingevoerd om het ongemak tot een absoluut minimum te beperken.

Tags back-up beveiliging datacenter ssl
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.