De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

De BTW aangifte betalen

Na verzending van de  BTW aangifte waarbij er BTW afgedragen moet worden, zal er betaald moeten worden.

Op het scherm verschijnen verschillende betaalopties :

 

2BTWflow 4 - Betalen

Betalen met iDEAL

Betalen via iDEAL gaat het snelste.

  • Kies deze optie

  • Klik op Betalen via iDEAL

 De betaling wordt in de bekende iDEAL betalingsstappen uitgevoerd via een bank naar keuze.

Belangrijk
Na het afronden van het iDEAL betalingsproces ziet u een pagina van de Belastingdienst.

        - Klik hier op Gegevens afdrukken van mijn betaling om de gegevens uit te printen.
        - Klik hier op Stoppen om het betalingsproces af te ronden.

BTWflow 4 - Idealbetaald

U keert dan weer terug naar Asperion.

Na afronding van dit betaalproces weet Asperion dat u betaald heeft en houdt daar rekening mee:

Ideal Gelukt

 

Betalen via een bankoverschrijving

Deze betaling doet u buiten het programma om. Er wordt ook een QR-betaalcode getoond.

BTWflow 4 - QR Betalen

Als u hiermee kunt betalen dan scheelt dat een hoop typewerk voor het rekeningnummer, bedrag etc. De omschrijving van de betaling en het juiste kenmerk wordt dan automatisch met de betaling meegegeven.

  • Scan de code met uw bankier app en maak de betaling af.

Uiteraard kunt u ook het bedrag handmatig overmaken. Zorg er dan wel voor dat u het juiste aanslagnummer en betalingskenmerk meegeeft bij de betaling.

Het programma weet pas dat u betaald heeft als de afschrijving via het bankafschrift is afgeletterd.

 

Betalen op een later tijdstip

Maak door aanklikken deze keuze als u op dit moment nog niet wilt betalen. Zorg er dan wel voor dat u het juiste aanslagnummer en betalingskenmerk meegeeft bij de betaling.
Het programma weet pas dat u betaald heeft als de afschrijving via het bankafschrift is afgeletterd.

 

 

Tags iDEAL QR Betaal Code uw btw aangifte
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.