Dymo Label Print functie

Snel en gemakkelijk labels printen als u
over een geschikte Dymo Label printer beschikt

Dymo Label Printer

In Asperion kan in een aantal schermen gebruik worden gemaakt van een Dymo labelprinter voor het afdrukken van adreslabels.

Let op! Deze functie is in Beta.
Neem contact op met de HelpDesk om deze functie te laten activeren.
Zolang de functie in Beta is, kan de print optie nog niet (optimaal) werken en ontvangen we graag feedback om deze functie verder te verbeteren!

Welke printers?

De volgende Dymo labelprinters worden ondersteund:

 

Installeer Dymo software en plugin

Voor het gebruik van een Dymo label printer, moet de software van Dymo geïnstalleerd worden op de PC of Mac (Download)
Minimale vereiste versie is 8.7.2 Instaleer de volledige versie.

Als de functie voor het eerst gebruikt gat worden, zal de Dymo plugin moeten worden geaccepteerd voor het gebruik in de browser.
Er komt een waarschuwingsbalk in beeld bovenin de browser.

Allow -dymo -plugin

 

Welke schermen?

Met de labelprint functie kunnen vanaf de volgende overzichten adreslabels afgedrukt worden :

- Debiteuren / Opdrachtgevers overzicht
- Crediteuren / Leveranciers overzicht
- Overzicht definitieve facturen (Module Facturatie)

Andere schermen kunnen in de toekomst toegevoegd worden aan deze lijst.

De functie gebruiken

In bovenstaande schermen is een print icoon te zien.

Er komt een modalbox met een preview van de gegevens (2)

Het adres label wordt nu afgedrukt.

Dymo-label-modal

 

Veel gestelde vragen

Het print icoon is niet zichtbaar.

De functie is niet geactiveerd voor deze administratie. Raadpleeg de HelpDesk voor het activeren van de functie.
Let op dat de Labelprinter aan de boven bescheven voorwaarden voldoet.

 

Het print icoon is zichtbaar maar niet te gebruiken (is uitgegrijst).

De functie is geactiveerd maar kan geen aangesloten labelprinters vinden. Controleer of de labelprinter is aangesloten en voldoet aan de voorwaarden.
Ook kan het zijn dat de plugin nog moet worden geactiveerd. Bovenin de browser staat er dan een waarschuwingsbalk, waar de plugin geaccepteerd kan worden.

 

Tags Dymo Label Label Printer Labels
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.