Financiële rapportages

Gebruik de rapportage sneltoetsen om uw laatste rapporten
met één muisklik opnieuw te genereren!

    • Home
    • -
    • Rapportage Sneltoetsen

Nóg sneller werken met de Rapportage sneltoetsen

SnelrapportagesGebruik de rapportage sneltoetsen om uw laatste rapporten met één muisklik elke keer weer opnieuw te genereren! Op het moment dat u veel gebruikte rapporten, zoals de Balans Winst & Verlies rapportage genereert, worden de selectie criteria (zoals boekjaar, gewenste periode etc.) van dat rapport automatisch onder een sneltoets bewaard. Die sneltoetsen worden zichtbaar bovenaan het scherm en door erop te klikken opent zich een menu dat toegang geeft tot de laatste rapporten die u heeft gegenereerd. Daardoor kunt u nóg sneller werken!

Stel u bent bezig om de cijfers van het 2e kwartaal van een boekjaar te analyseren. U bekijkt de balans, maakt vervolgens wat correcties en u wilt het effect van de correcties snel terugzien op diezelfde balans.Hoewel het niet moeilijk is om de Balans/Verlies&Winst rapportage te genereren, moeten er voor elk rapport een aantal handelingen verricht worden, bijvoorbeeld als volgt :

Hoewel sommige instellingen standaard vaak al goed staan, moet er toch weer even gecontroleerd worden of de rapportage selectie criteria elke keer opnieuw weer de gewenste zijn.

Al deze handelingen zijn door gebruik van de sneltoetsen overbodig als hetzelfde rapport opnieuw moet worden gemaakt want bovenstaande selectie criteria worden automatisch onder één sneltoets bewaard!

Gebruik een actuele browser versie!
Up-to-date versies van de internet browsers Firefox en Chrome werken goed met deze functionaliteit. Met name oudere versies van Internet Explorer werken niet altijd goed met deze functie. Zorg er dus voor om in ieder geval de laatste versies van deze browser te gebruiken. Omdat browser versies soms dagelijks wijzigen, is ons advies om het met een andere browser te proberen als uw huidige browser deze functie niet goed ondersteund.

Hoe te gebruiken?

Vantevoren hoeft u niets in te stellen. De automatisch aangemaakte sneltoetsen zijn beschikbaar via een speciaal icoon dat bovenaan het scherm verschijnt, zelfs als u er geen gebruik van maakt.

Sneltoetsicon

Wilt u ze wel gebruiken, dan kan dat als volgt :

Het rapport wordt nu direct gegenereerd! Op deze wijze worden de laatste 5 verschillende rapporten die u heeft gemaakt automatisch bewaard.

Welke rapportages?

De rapportage sneltoetsen worden automatisch gemaakt voor de volgende, meest gebruikte rapportages in de module Financieel :

 

Handig om te weten

 

Tags rapportages Sneltoetsen Rapportage Sneltoetsen zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.