Artikelen gebruiken bij facturatie

Het gebruik van artikelen maakt facturatie efficiënter
en het is noodzakelijk bij gebruik van de Handelsmodules.

Met artikelen snel en foutloos factureren

De facturatiefunctie kan standaard gebruik maken van een eenvoudige versie van het artikelbestand.

Artikelen kunnen naar eigen inzicht onbeperkt toegevoegd worden aan een artikelbestand. Die artikelen kunnen vervolgens gebruikt worden bij het factureren. Dat maakt factureren snel en foutloos.

Voor elk artikel zijn vantevoren een aantal vaste eigenschappen vast te leggen zoals :

  • Een code per artikel
  • Een omschrijving en een beschrijving
  • De eenheid waarin het artikel wordt uitgedrukt zoals : stuks, kg, doos etc.
  • De verkoopsoort.
    Deze zorgt er voor dat bij verkoop de artikelomzet op de juiste omzetrekening en BTW % geboekt wordt.
  • Prijs- en kortings informatie voor op de factuur

Méér artikelfuncties nodig?
De beschikbare functies zijn ruim voldoende om het facturatieproces efficiënter te maken en bij gebruik van een beperkt aantal artikelen.Er zijn naast het hier beschreven gebruik van artikelen veel méér functies beschikbaar, bijvoorbeeld voor het bijhouden van een uitgebreide voorraad aan artikelen, het aanmaken van artikelbestellingen, het aanmaken van artikelverkooporders en de productie van nieuwe artikelen die worden samengesteld uit bestaande artikelen. Voor deze functies zijn aparte modules beschikbaar die elders worden beschreven.
Ze behoren tot de inTrade handelsmodules van Asperion.

     Artikelpagina Icon

Gebruik artikelen voor producten en/of diensten

Een artikel is een ruim begrip. Het kan zowel een product als een dienst zijn. Het kan een fysiek prduct zijn, zoals een fles, een doos flessen of een blik verf. Het kan echter ook een dienstverlening zijn zoals een service abonnement. Kortom, als er sprake is van het herhaaldelijk leveren van eenzelfde product of dienst tegen eenzelfde prijs, dan kan er bij het factureren een enorme tijdwinst behaald worden door die producten of diensten éénmalig als artikel aan te maken en in te stellen zodat ze steeds op een consequente en correcte manier geboekt worden.

 

Maak eerst een lijst met artikelen aan

Begin met een artikelbestand aan te maken voor producten en diensten die regelmatig geleverd worden. Deze artikelen kunnen tijdens het factureren, bij het aanmaken van een nieuwe factuur regel, geselecteerd worden en met een paar muisklikken aan de factuurregel toegevoegd worden, compleet met product omschrijving en voorzien van de juiiste prijs en boekingsinformatie.

Om de artikelen functies te gebruiken zijn verschillende menu opties en snelkoppelingen beschikbaar, afhankelijk van de modules die gebruikt worden. Bijvoorbeeld :

Er opent zich een overzichtsscherm. Als de lijst met artikelen niet meteen zichtbaar is :

Als er al artikelen zijn aangemaakt, dan wordt de lijst met artikelen onder de filterbox getoond : 

Artikelovericht

Zo wordt een artikel aangemaakt

Artikeltoevoegen

 Nu worden méér velden van het artikel zichtbaar die desgewenst ingevuld kunnen worden :

Artikeltoevoegen2

De beschikbare artikelinformatie is verdeeld over twee tabbladen. Bij gebruik van geavanceerde functies als voorraad beheer, order administratie en productie zijn nog veel méér tabbladen met artikeleigenschappen beschikbaar om de vereiste artikelinformatie in te voeren.

Artikel zoekfunctie

Er is geen beperking aan het aantal artikelen dat aangemaakt wordt. Dat kunnen er dus gerust honderden of duizenden zijn.
Wordt er van heel veel artikelen gebruik gemaakt dan wordt de lijst erg lang. Als een bepaald artikel gezocht wordt dan kan het beste van de zoekfunctie gebruikt worden bovenaan het scherm.

Omdat vervolgens alleen de zoekresultaten worden getoond, wordt een specifiek artikel dan veel sneller gevonden.

Tip
De hele lijst met artikelen wordt alleen getoond als alle zoekvelden leeg zijn alvorens er op Zoeken geklikt wordt.

 

Geavanceerde versies voor artikelbeheer

Er zijn naast het hier beschreven gebruik van artikelen veel méér functies beschikbaar, bijvoorbeeld voor het bijhouden van een uitgebreide voorraad aan artikelen en de productie van nieuwe artikelen uit bestaande artikelen . Voor deze functies zijn aparte modules beschikbaar die elders worden beschreven. Ze behoren tot de inTrade handelsmodules van Asperion.

 

 

 

Tags Artikelen SKU artikelen aanmaak en beheer products management
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.