Urenregistratie met inTime

Zo kan je snel en gemakkelijk alle gewerkte uren invoeren

Uren verantwoordingen invoeren

De medewerker die de gewerkte uren moet verantwoorden, kan dit op twee manieren doen. Enerzijds kan de invoer plaatsvinden door in te loggen in Asperion en het ureninvoerscherm te gebruiken. Anderszijds kunnen gewerkte uren ook snel en gemakkelijk met de Asperion Mobile App ingevoerd worden.

 Het Overzicht Verantwoordingen wordt getoond :

 Intime Ureninvoerscherm

In dit scherm kunnen de uren en km verantwoordingen ingevoerd worden. Het scherm bestrijkt een periode van 3 weken en het laat in eerste instantie de meest recente periode zien waarin registraties zijn ingevoerd. Dan weet u meteen tot welke datum u uw uren al heeft ingevoerd.

Invoeren van een nieuwe verantwoording

Het invoeren van de verantwoordingen gaat het snelst met het toetsenbord.
  • Klik op de gewenste datum in de eerste kolom

Een invoerscherm (modal) wordt getoond. De datum is reeds ingevoerd maar kan nog veranderd worden.

  • Gebruik de muis of de TAB toets om alle invoer velden achtereenvolgens te doorlopen.

  • Gebruik de verticale pijl toetsen om selectiemenu's te doorlopen en bevestig een selectie met een TAB of ENTER

  • Klik op de knop Toevoegen  (of gebruik de ENTER toets als deze knop geselecteerd is) om de verantwoording op te slaan.

  • Klik op de knop Sluiten  omdat we niet direct een volgende invoer gaan doen.

 

Het resultaat van de invoer is direct zichtbaar in het overzichtsscherm.

      

 

Intime Select Date

Intime Invoer 23 Feb
Voorbeeld van een urenverantwoording.

Intime Invoer Update

De laatst invoer wordt tijdelijk met een accentkleur weergegeven ter bevestiging van de invoer.

Gebruik de Wijzig- en Verwijder iconen in de “Acties”  kolom om de invoer desgewenst aan te passen resp. te verwijderen. Zodra deze invoer in de administratie is verwerkt (gefactureerd), zullen deze iconen verdwijnen omdat de invoer dan niet meer gewijzigd kan/mag worden.

 

Snelle invoer van meerdere verantwoordingen

Stel u wilt de uren van een aantal verschillende werkzaamheden, verdeeld over een aantal dagen snel kunnen invoeren. Dit kunt u doen door het invoerscherm niet meteen te sluiten nadat u de eerste invoer heeft gedaan.

De invoer wordt opgeslagen, er wordt kort bevestigd dat de invoer is verwerkt, en de cursor staat weer bovenaan op de datum geselecteerd. Dezelfde datum blijft geselecteerd, klaar om andere verantwoordingen op dezelfde dag in te voeren. Alleen de invoer die afwijkt van de vorige invoer hoeft ingevoerd te worden.

Verander de datum voor verantwoordingen op andere dagen. Als de datum geselecteerd is dan kan ook met de verticale  pijltoets de datum veranderd worden. (Omhoog=volgende dag). en ga met de TAB toets verder om de overige velden in te voeren.

 Intime Invoer Update2

 Op deze wijze kunnen met een paar muisklikken en minimaal typewerk de uren van een hele periode  ingevoerd worden.

Snel uren in andere weken of maanden invoeren

Stel u moet uren invoeren in een week waarvan de invoerregels niet op het scherm getoond worden. Dus ten opzichte van de 3 getoonde weken in een week voorafgaand of juist na die periode.

Hiervoor gebruikt u de 3-maands kalender rechtsboven op het scherm.

Intime  3 Mnd Tabel

Het 3-weeks overzicht wordt zodanig aangepast dat de week waarin de aangeklikte datum zich bevindt, wordt getoond, evenals de week ervoor en de week erna.

 

 

 

Tags overzicht verantwoordingen Ureninvoer
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.