Crediteuren stamgegevens

Crediteuren details, beheer van gegevens
over contactpersonen

Beheer van contactpersonen op de crediteurenkaart

De crediteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de stamgegevens overzichtelijk bewaard en teruggevonden worden. Het tabblad Contactpersonen kan worden gebruikt voor het bijhouden van belangrijke contactpersonen bij de crediteur. Dat is handig om snel de juiste persoon te bereiken. Ook geeft het de mogelijkheid om in te stellen dat emails die vanuit Asperion verstuurd worden, bijvoorbeeld met inkooporders,  automatisch naar het juiste emailadres verstuurd worden.

 

Het overzicht van alle crediteurenkaarten is te vinden via het Menu: Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers

             Voorbeeld van een crediteur / Leverancier contactpersonen kaart

 

Hierbij een uitleg van de diverse functies en kolommen in het overzicht:  

Kolom info Betekenis en gebruik
Contact persoon
Bedrijfsnaam, email adres en telefoonnummer informatie.

Op de eerste regel staat altijd de informatie afkomstig van het debiteurkaart tabblad "Details". Deze contactinfo wordt als primair contact aangegeven en hier gaan in eerste instantie alle emails naar toe.
Functie
Bij het toevoegen van een nieuw contact kan de (standaard) functie van dit contact aangegeven worden. Bijvoorbeeld "Directeur" of "Verkoop".

Verantwoordelijk voor

 
Inkooporders Klik achter een contact deze radioknop aan als de inkooporders naar dit emailadres moeten worden verstuurd. Kan alleen aangeklikt worden als er over deze functie beschikt wordt.
Editicoon Klik op het Wijzig icoon om de contactgegevens aan te passen.
Trashicoon Klik op het prullenbak icoon om een contact te verwijderen.
Email Icon Stuur direct een email met uw eigen emailclient naar dit contact
Export Icon Exporteer (download) de contactgegevens in .VCF formaat om in andere contactadres toepassingen te kunnen importeren.

 

Aanmaken van een nieuwe contactpersoon

  • Klik op de knop "Toevoegen" en een modal scherm wordt geopend.
  • Vul de contactgegevens in.
    Een (achter)naam van een persoon is verplicht. Als er geen specifieke persoonsnaam bekend is dan kan ook de naam van de afdeling (Bijv. "Verkoop") hier ingevuld worden.

  • Bij Functie kan gekozen worden uit een lijstje van contactpersoontypen die in de Setup Wizard eerder zijn aangemaakt.
    Mist u een functie? Voeg deze dan toe via het menupad :

    Setup Wizard > Basisgegevens > Referentiecodes > Contactpersoon typen

Debcardaddcontact

Tags Crediteuren crediteurkaart crediteurenkaart
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.