Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Automatische invoer van gegevens

Op een aantal plaatsen in het programma zijn hulpfuncties beschikbaar die de invoer van gegevens vergemakkelijken en een mogelijkheid bieden om de invoer te controleren met gegevens uit andere, veelal publieke gegevensbestanden zoals die van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze hulpfuncties kunnen het invoeren van gegevens sneller en nauwkeuriger maken!

 

Postcode en huisnummer levert >>  adresvoorstel

PostcodekoppelingBij het toevoegen van een nieuwe debiteur of crediteur kan door het invoeren van een juiste Nederlandse postcode met huisnummer het programma automatisch het bijbehorende adres en woonplaats invullen.

Postcode/huisnummer combinaties die (nog) niet in de database bekend zijn, (nieuwe of buitenlandse) kunnen handmatig ingevoerd worden.

 

 

Snelle invoer via Bedrijfsnaam of KvK nummer

Bij het toevoegen van een nieuwe zakelijke relatie kan door het invoeren van (het begin van) de bedrijfsnaam of het KvK nummer het programma automatisch de bijbehorende adresvelden invullen.

Handel als volgt :

  • Voer (het begin van) de bedrijfsnaam of het kvk nummer in
  • Klik op het KvK icoon.

Op grond van de eerste invoer wordt een korte lijst getoond met bedrijfsnamen uit het KvK bedrijvenregister.

Typ net zo lang door tot het bedrijf gevonden is of typ zelf de hele bedrijfsnaam of het KvK nummer in.

  • Klik op de gewenste bedrijfsnaam
De adresgegevens uit het register worden nu automatisch ingevuld.

Bedrijfsnamen die (nog) niet in de database bekend zijn, (nieuwe of anders gespelde) kunnen handmatig ingevoerd worden.

     

2Kvkselectiemodal

 

Eigen KvK-nummer controle bij invoer

Bij het invoeren van de eigen ondernemingsgegevens van een administratie kan na het invoeren van een geldig KvK-nummer het programma automatisch de bijbehorende bedrijfsnaam, en adresvelden tonen zodat u kunt controleren of u geen typfouten heeft gemaakt bij het invoeren van het KvK-nummer.

Openkvkwizard1

Zodra het ingetypte KvK-nummer lang genoeg is om een geldig nummer te kunnen zijn, verschijnt er een Valideer knop achter het veld.

Als het gehele KvK-nummer is ingetypt, klik dan op de Valideer knop  en een eventueel gevonden bedrijfsnaam en adresgegevens worden getoond uit het KvK-bedrijvenregister.

Afhankelijk van het zoekresultaat zal een melding op het scherm getoond worden als volgt:

 

Openkvkwizard2

 

KvK-nummers die (nog) niet in de database bekend zijn, (bijvoorbeeld nieuwe) kunnen handmatig ingevoerd worden.

Waar is deze functie te gebruiken?

 

Disclaimer
De hier beschreven functies zijn slechts hulpfuncties waar een gebruiker wel of niet gebruik van kan maken. Het is aan u als gebruiker om te beoordelen of de door Asperion gevonden en voorgestelde informatie ook de gewenste informatie is en dus overgenomen wordt.

De gegevensbestanden die Asperion raadpleegt zijn gegevensbestanden die door derden worden onderhouden en bijgewerkt zodat Asperion niet kan garanderen of de informatie altijd correct en/of compleet is.

Onder omstandigheden kunnen gegevens bestanden die door derden online toegankelijk worden gemaakt, tijdelijk niet bereikbaar zijn, waardoor de hulpfunctie op dat moment geen gegevens zal voorstellen.

BTW nummer validatie

Er is ook een functie beschikbaar om Europese BTW nummers op correctheid te controleren. Lees meer...

 

Tags automatische invoer kvk nummer
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.