De module AdmInbox

De digitale inbox van elke Asperion administratie
Zo kunnen scans bewerkt worden.

Scans bewerken in de AdmInbox

Met de module AdmInbox wordt de administratie van een universele Digitale Inbox voorzien, waarin boekstukken zoals facturen en bonnen, en andere voor de administratie relevante documenten, geplaatst kunnen worden in afwachting van verdere verwerking.

Scans die in de AdmInbox zijn gezet kunnen meerdere facturen per scan bevatten. Zo'n scan moet opgeknipt worden in aparte scans, één factuur per scan zodat elke factuur apart bij de bijbehorende boeking bewaard kan worden. Facturen die ondersteboven zijn ingescand (of gefotografeerd met de app...) moeten uiteraard omgedraaid worden, Dit zijn voorbeelden van scan bewerkingen die in de AdmInbox mogelijk zijn.

  

Adminbox Scannen

De video toont in 1 minuut hoe scans bewerkt kunnen worden.

Bekijk de video
  • Kies MenuAdmInbox >  Upload facturen > Scan Bewerken
  • of klik op de TAB Inbox en vervolgens op de TAB Bewerken

  • Klik  op een scan bestandsnaam in de lijst met scans rechts op het scherm en alle pagina's van de scan worden getoond.
 

 

 

Bewerken
De geselecteerde scan bevat 4 pagina's die elk een aparte factuur lijken te zijn.

 

Één factuur per scan

Elk scanbestand moet uiteraard precies een factuur bevatten. Deze wordt immers bij de boeking bewaard. Met de bewerkingsfunctie kan dit doel bereikt worden.

 

Scan bekijken

De kleine afbeeldingen van de pagina's van een scan geven veelal voldoende indruk van de inhoud om te kunnen beoordelen of- en hoe een scan nog moet worden bewerkt. Om meer detail van een pagina te zien is een vergrootglasfunctie beschikbaar :

Is er nog meer detail nodig, dan kan de pdf van de geselecteerde scan gedownload en op ware grootte bekeken worden  als volgt :

 

Alles opsplitsen

Als de scanner een automatische dokument feeder (ADF) heeft, dan kan een stapel facturen in één keer ingescand worden. Dat maakt scannen snel en gemakkelijk. Het resultaat is dan een scanbestand dat meerdere facturen  bevat (verzamelscan).
Een scan die bijvoorbeeld 4 pagina's bevat die elk een aparte factuur zijn, kan met de knop Alles opsplitsen met één muisklik opgeknipt worden in 4 aparte scans, één scan voor elke factuur.

 

Selectief opsplitsen

Stel dat een aantal facturen in één keer zijn ingescand (verzamelscan).
Nu zijn er bijvoorbeeld 2 pagina's in de verzamelscan die als factuur bij elkaar horen en dus tezamen in een aparte scan bewaard moeten worden.

Scans samenvoegen

Stel dat de pagina's van één factuur in aparte scan bestanden terecht zijn gekomen. Dan kunnen die pagina's samengevoegd worden tot één scan bestand.

 

Pagina volgorde veranderen

Om de volgorde van pagina's in een scan te veranderen, kan de scan het beste eerst in losse pagina's opgesplitst worden om vervolgens de pagina's in de juiste volgorde weer samen te voegen. 

 

Pagina roteren

Het kan voorkomen dat een pagina geroteerd moet worden zodat deze (beter) leesbaar wordt.

 

Bestandsnaam veranderen

Het kan handig zijn tijdens het scan verwerkingsproces om deze een herkenbare naam te geven. Noodzakelijk is het echter niet.

 

Nuttige link : Klik hier voor de lijst met instructie pagina's over de AdmInbox

Tags Adminbox bewerken opknippen zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.