De AdmInbox module

Belangrijk nieuws voor accountants.
Gebruik de AdmInbox video ook op Uw website!

Leg uw cliënten in 1 minuut de voordelen van de AdmInbox uit!

Gebruik de AdmInbox video ook op uw website!

Om de werking van de AdmInbox in 1 minuut uit te leggen heeft Asperion een filmpje laten maken.  Op diverse plaatsen op de website en in de online help is de video herkenbaar aan het plaatje zoals hier weergegeven. Door klikken op het videoplaatje gaat de video starten. Deze video kunt u ook op uw eigen website plaatsen om uw cliënten snel uit te leggen welke voordelen de AdmInbox hen biedt en hoe u met hen kunt samenwerken.

En als het ze bevalt, dan kunnen ze aan het eind van de video door aanklikken direct een proefabonnement aanvragen!

                             

Adm Inbox Video Thm

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te bereiken. U moet wel enige kennis van webpaginabouw of content management hebben. Als u dat niet heeft, geef dan de URL van deze webpagina aan uw websitebouwer. Die weet er wel raad mee:

 

Een kleine thumbnail gebruiken

Een kleine thumbnail neemt niet te veel ruimte in op uw webpagina. Gebruik op uw website de volgende HTML-code om een kleine thumbnail te laten zien (zoals bovenaan deze pagina) waarbij de video na het klikken start op een nieuwe browserpagina. Probeer het maar en keer terug daarna terug naar deze webpagina voor verdere uitleg.

Gebruik op uw website de volgende HTML code om dit te bereiken:

<p><a href="https://fast.wistia.net/embed/iframe/0j5bo5ya86?popover=true" target="_blank" title="De AdmInbox in 1 minuut" class="wistia-popover[height=360,playerColor=a2ccec,width=640]"> <img src="/media/11762/adminbox_video_thm.png" alt="Adm Inbox Video Thm" width="208" height="117" rel="640,390" /> </a></p>

In deze code zijn de parameters voor de hoogte van de afbeelding (height="117") en breedte (width ="208") duidelijk herkenbaar. Pas deze naar behoefte aan maar gebruik ze wel steeds in de juiste 16:9 verhouding om vervorming te voorkomen.

 

Een grote thumbnail gebruiken waarbinnen de video afspeelt

Klik op dit voorbeeld:

Deze afbeelding is 270x480 pixels groot en neemt méér ruimte in op uw webpagina dan een kleine thumbnail. Het voordeel is dat de video dan direct op de pagina afgespeeld kan worden.
Gebruik op uw website de volgende HTML-code om dit te bereiken:

<p style="text-align: center;"><iframe src="https://fast.wistia.net/embed/iframe/0j5bo5ya86" allowtransparency="true" scrolling="no" class="wistia_embed" name="wistia_embed" allowfullscreen="" mozallowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" oallowfullscreen="" msallowfullscreen="" height="270" width="480" frameborder="0"></iframe></p>

In deze code zijn de parameters voor de hoogte van de afbeelding (height="270") en breedte (width ="480") duidelijk herkenbaar. Pas deze naar behoefte aan maar gebruik ze wel steeds in de juiste 16:9 verhouding om vervorming te voorkomen.

Veel succes!

De Asperion Accountancy Desk

 

Nuttige link : Klik hier voor de lijst met instructie pagina's over de AdmInbox

Tags AdmInbox video
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.