ABN/AMRO bankkoppeling

Nieuwe aanmeldprocedure vanaf 16 mei 2018

Nieuwe aanvraagprocedure

De ABN AMRO bank heeft aangekondigd live te gaan met een nieuw digitaal aanvraagformulier voor de automatische bankkoppeling met Asperion administraties.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • Bestaande gebruikers van internetbankieren loggen vanaf 16 mei in via Internet Bankieren om de aanvraag te doorlopen en te verzenden.
    Er is geen geprinte aanvraag met handtekening van de aanvrager meer nodig, waardoor er ook geen uitval meer is vanwege onjuiste of ontbrekende handtekeningen.

  • Relaties van de bank zonder Internet Bankieren kunnen de automatische bankkoppeling telefonisch aanvragen via hun ABN AMRO cliënt service afdeling.

Méér instructies in de Online Help

De Online Help instructie-pdf is inmiddels aangepast. Klik op de pdf afbeelding voor de nieuwste instructies

Als u de pdf recentelijk heeft gedownload dan kan de oude versie van de handleiding nog in uw browser cachegeheugen staan waardoor uw browser de oude pdf laat zien. Dan moet eerst het cachegeheugen geleegd worden waarna uw browser de nieuwste versie van de instructies (herkenbaar aan de gele sticker) zal downloaden.
U kunt ook een andere browser gebruiken die u minder vaak gebruikt. Kopieer deze URL :
http://www.asperion.nl/downloads/manuals/Manual_ABNAMRO_SyncService.pdf
om de pdf te downloaden.

 

De Asperion HelpDesk

     Pdf Icon ABN Manual

 

 

 

Tags ABNAMRO
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.