Nieuwsbrieven en releasenotes

De software wordt permanent uitgebreid of aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrieven en release notes.

    • Home
    • -
    • Nieuwsbrieven en release notes
 
Klik op een afbeelding voor een Nieuwsbrief of zoek in het archief onderaan deze pagina:
 
2017-03
 
2017-01  2017-02
Nieuwsbrief Jun 2016 Nieuwsbrief Mrt 2016
Nieuwsbrief Jan 2016 Nieuwsbrief 2015-12
Banner -01-2015 Nieuwsbrief Dec 14
Okt 2014 Nieuwsbrief ING Koppeling
BTW Via Digipoort
SEPA Euroincasso Betalen via SEPA
Over op IBAN Data exporteren in vele formaten
Nieuwsbrief Juni 2103 Nieuwsbrief April 2103
Nieuwsbrief Mkb Januari 2103 Nieuwsbrief Accountant Januari 2103

Nieuwsbrieven archief

Release notes

2014-12 : ICP via Digipoort, Dropbox koppeling, UBL facturen

2014-10 : Zeker Online keurmerk

2014-09 : ING koppeling

2014-07 : BTW nr controle, Mijnwebwinkel, Mobile App v1.6

2013-10 : Betalen via SEPA

2013-08 : SEPA/IBAN update

2013-07 : Data Export Centre

2013-06 : Asperion Mobile V1.5

2013-04 : Rabo bank koppeling

2013-01 : MKB nieuwsbrief

2013-01 : De AdmInbox module

 

2012-12 : Eindejaarstips

2012-11 : Elektronisch dossier, Mobile V1.2

2012-10 : Lancering Asperion Mobile

2012-09 : BTW van 19 naar 21%

2012-08 : SEPA Update

2012-07 : Afletteren vernieuwd

 

2011-12 Nieuwsbrief December 2011

2011-10 Nieuwsbrief Oktober 2011

2011-09 Nieuwsbrief September 2011

2011-03 Nieuwsbrief Maart 2011

2011-01 Nieuwsbrief Januari 2011

Release 3022014 - Rabo koppeling in SEPA

Release 09022014 - AdmInbox Update

Release 09022014-  AdmInbox update

Release 27022104 - Update incassovoorstel

 

Asperion opnieuw SRA gecertificeerd!

Batch upload inkoopfactuur scans

GBRek kopiëren en activeren

Budget actualiseerfunctie

Efficiënter invoeren

Nieuwe functies en verbeteringen

Verbeterde email verzending

Inkoopsoorten uit GB rekeningen

Verdichtingen beheer uitgebreid

 

 
Voordelen van online software 

Beveiligingsaspecten

Browser Instellingen

PDF documenten openen en afdrukken

 

 

Tags Nieuwsbrief Release note
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.