Nieuwsbrieven en release notes

De software wordt permanent uitgebreid of aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrieven en release notes.

    • Home
    • -
    • Nieuwsbrieven en release notes

Archief met de laatste nieuwsbrieven:

Klik op een link of op een afbeelding om een nieuwsbrief te openen.

Nieuwsbrief oktober 2019: Nieuwsbrief: KOR, nieuwe BTW nummers, PSD2, Automatische Winst Aangifte en meer..

Kleineondernemersregeling -kor

 

Nieuwsbrief mei 2019: Nieuwe markt. Nieuwe kansen. Nieuwe tools voor de accountancy.

Nieuwsbrief 05-2019

Nieuwsbrief december 2018:

Banner Newsletter Dec 2018

Nieuwsbrief nummer 03 - 2017:

2017-03

Nieuwsbrief nummer 01 -2017:

2017-01

Nieuwsbrief nummer 02 - 2017:

2017-02

Nieuwsbrief nummer 3 - 2016:

Nieuwsbrief Jun 2016

Nieuwsbrief nummer 2 - 2016:

 Nieuwsbrief Mrt 2016

Nieuwsbrief nummer 1 - 2016:

Nieuwsbrief Jan 2016

Nieuwsbrief december 2015:

Nieuwsbrief 2015-12

Nieuwsbrief nummer 1 - 2015:

Banner -01-2015

Nieuwsbrief december 2014:

Nieuwsbrief Dec 14

Nieuwsbrief accountants oktober 2014:

Okt 2014 Nieuwsbrief

Nieuwsbrief MKB oktober 2014:

ING Koppeling

Nieuwsbrief juli 2014:

Nieuwsbrief mei 2014:

BTW Via Digipoort

Nieuwsbrief november 2013:

SEPA Euroincasso

Nieuwsbrief oktober 2013:

Betalen via SEPA

Nieuwsbrief augustus 2013:

Over op IBAN

Nieuwsbrief juli 2013:

Data exporteren in vele formaten

Nieuwsbrief juni 2013:

Nieuwsbrief Juni 2103

Nieuwsbrief april 2013:

Nieuwsbrief April 2103

Nieuwsbrief ondernemers januari 2013:

Nieuwsbrief Mkb Januari 2103

Nieuwsbrief accountants januari 2013:

Nieuwsbrief Accountant Januari 2103

Nieuwsbrieven archief:

Release notes:

2014-12 : ICP via Digipoort, Dropbox koppeling, UBL facturen

2014-10 : Zeker Online keurmerk

2014-09 : ING koppeling

2014-07 : BTW nr controle, Mijnwebwinkel, Mobile App v1.6

2013-10 : Betalen via SEPA

2013-08 : SEPA/IBAN update

2013-07 : Data Export Centre

2013-06 : Asperion Mobile V1.5

2013-04 : Rabo bank koppeling

2013-01 : MKB nieuwsbrief

2013-01 : De AdmInbox module

 

2012-12 : Eindejaarstips

2012-11 : Elektronisch dossier, Mobile V1.2

2012-10 : Lancering Asperion Mobile

2012-09 : BTW van 19 naar 21%

2012-08 : SEPA Update

2012-07 : Afletteren vernieuwd

 

2011-12 Nieuwsbrief December 2011

2011-10 Nieuwsbrief Oktober 2011

2011-09 Nieuwsbrief September 2011

2011-03 Nieuwsbrief Maart 2011

2011-01 Nieuwsbrief Januari 2011

Release 3022014 - Rabo koppeling in SEPA

Release 09022014 - AdmInbox Update

Release 09022014-  AdmInbox update

Release 27022104 - Update incassovoorstel

 

Asperion opnieuw SRA gecertificeerd!

Batch upload inkoopfactuur scans

GBRek kopiëren en activeren

Budget actualiseerfunctie

Efficiënter invoeren

Nieuwe functies en verbeteringen

Verbeterde email verzending

Inkoopsoorten uit GB rekeningen

Verdichtingen beheer uitgebreid

 

 
Voordelen van online software 

Beveiligingsaspecten

Browser Instellingen

PDF documenten openen en afdrukken

 

 

Tags Nieuwsbrief Release note
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.