Asperion Mobile

Met de gratis app voor smartphones bent u
ook onderweg steeds op de hoogte!

De Asperion Mobile app demo login

De app uitproberen, zelfs als u nog geen Asperion administratie heeft.

Asperion gebruikers kunnen de gratis app downloaden en direct gebruiken.
A
ls u nog geen Asperion abonnement heeft is er een demo mogelijkheid. Dan wordt verbinding gelegd met een demo administratie in de cloud en kunnen een aantal mogelijkheden van de app uitgeprobeerd worden.
Als het bevalt, vraag dan online een eigen proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden. Deze proefadministratie is gratis, verbindt u tot niets en is binnen een paar minuten geregeld. Het is zeker de moeite waard!

Een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

 • Start de app op een iPhone of Android toestel. 

  Inloggen doet een Asperion gebruiker normaal gesproken éénmalig met de gebruikelijke Asperion inlog gegevens. Omdat een demogebruiker hier nog niet over beschikt, handelt deze als volgt :

 • Klik op de Demo knop

 • Voer een Naam in en een Email adres waar u zelf toegang toe heeft, het liefst met dezelfde smartphone.

 • Klik op de knop Aanvragen.
  Binnen enkele ogenblikken wordt er een PIN code naar het opgegeven email adres gestuurd.

 • Raadpleeg vervolgens de email inbox en onthoudt de PINcode.
  Deze heeft u elke keer nodig als u de app wilt gebruiken. Dat gaat sneller dan elke keer opnieuw te moeten inloggen.
  2Login     2Demologin
 • Voer de PIN code in om toegang te krijgen tot de app.
  Als de app een tijdje niet is gebruikt dan wordt, om veiligheidsredenen, weer om de PIN code gevraagd.

 • PIN vergeten? Klik op "Pincode vergeten?" in het PIN code scherm om een nieuwe pincode aan te vragen.
  Per email wordt dan opnieuw een PIN code toegestuurd.

 • Na het inloggen verschijnt het hoofdmenu.
  2Pin     2Menu

 

Vraag een eigen proefadministratie aan!

Als de demo bevalt en het smaakt naar meer, vraag dan online een eigen proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden. Het kost een paar minuten maar het is zeker de moeite waard! Voor meer vragen kan ook contact opgenomen worden met de Asperion HelpDesk of vraag ernaar bij uw accountant of boekhouder!

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags android iphone mobile smartphone app demo zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.