Handleiding

De ABN AMRO bankkoppeling

 

Document  : De ABN AMRO bankkoppeling
Betreft   : Activeren en gebruik van de koppeling

Korte omschrijving van de inhoud :

Door de realisatie van een online koppeling met de ABN AMRO bank, worden de mutaties van uw zakelijke ABN AMRO betaalrekening automatisch ingelezen in uw Asperion administratie.

Het proces waarbij banktransacties in het verleden via een foutgevoelige export en import moesten worden ingelezen is volledig geautomatiseerd. Het grote voordeel hierbij is dat dit dagelijks, sneller en nauwkeuriger gebeurt. De synchronisatie service wordt u aangeboden door Asperion in samenwerking met de ABN AMRO bank.

Deze handleiding legt uit hoe u deze koppeling kunt aanvragen, activeren en gebruiken.

    

Download Handleiding

     

 

 

Tags ABNAMRO Bankkoppeling telebankieren elektronisch bankieren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.