Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Werken met verplichte velden

Bij het invoeren van informatie zijn een aantal gegevens soms verplicht om de goede werking van het programma te garanderen. Deze verplichte velden zijn direct herkenbaar, omdat ze worden aangeduid met een rode marker in het veld of met een rode weergave van het te selecteren item. Als ze eenmaal ingevuld zijn dan verdwijnt de inkleuring.

Verplichte Velden

Mocht een veld vergeten zijn in te vullen, dan verschijnt bij het Opslaan een melding welke velden ontbreken en kan teruggekeerd worden naar het invulscherm. Hierdoor kunt u sneller werken!

 

Velden kunnen onder bepaalde omstandigheden verplicht of noodzakelijk zijn
Er zijn ook velden die alleen in sommige gevallen ingevuld dienen te zijn.

Voorbeeld-1 :
Het Bankrekeningnummer crediteur is in eerste instantie geen verplicht veld. Maar dit nummer is wel nodig wanneer er een betalingsvoorstel klaargezet wordt of wanneer er afgeletterd wordt. In dat geval wordt bij het gebruik van die functies gemeld als er gegevens ontbreken. Na aanvulling van die gegevens kan de functie alsnog uitgevoerd worden.

Voorbeeld-2 :
Een e-mailadres van een debiteur is geen verplicht veld. Maar als er vanuit de facturatie module facturen per e-mail aan een debiteur gestuurd moet worden, dan is dat alleen maar mogelijk als het e-mailadres van die debiteur ook is ingevuld op de debiteurkaart. Na aanvulling van dat e-mailadres kan de factuur alsnog naar de debiteur gestuurd worden.

Tags Verplichte velden
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopie├źn, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.