Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Wachtwoord vergeten?

Het kan natuurlijk zijn dat het wachtwoord vergeten wordt.
Een nieuw wachtwoord kan snel aangevraagd worden door in het Login scherm te klikken op de link : "Wachtwoord vergeten?" linksonder in het login scherm.

Login Scherm

 

Het volgende scherm zal zich openen, vul de gebruikersnaam en het bijbehorende e-mailadres in en klik op 'Versturen'.

Wachtwoord Vergeten Nog Zonder Italiaans

 

LET OP: In dit scherm worden gebruikersnaam en e-mail adres gevraagd en dus niet het wachtwoord!
Gebruik hiervoor het e-mailadres dat aan het gebruikersprofiel gekoppeld is, dat is het enige e-mailadres dat bij Asperion bekend is. Waneer deze informatie niet bekend is, dan kan bij de administratiebeheerder deze informatie opgevraagd worden. De informatie wordt getoond via menu Algemeen> Setup Wizard> Toegangsbeheer. Om veiligheidsredenen zal Asperion geen nieuw wachtwoord aan een ander e-mailadres versturen!

Als de combinatie van gebruikersnaam en e-mailadres klopt, dan zal na het klikken op ‘Versturen’ automatisch een nieuw wachtwoord per e-mail toegezonden worden. Met dit nieuwe wachtwoord kan worden ingelogd, het oude wachtwoord is nu niet meer te gebruiken.

 

Terug naar : Inloggen

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.