De module AdmInbox

De digitale inbox van elke Asperion administratie.
Direct scannen in de AdmInbox.

Scannen in de AdmInbox

Met de module AdmInbox wordt de administratie van een universele Digitale Inbox voorzien, waarin boekstukken zoals facturen en bonnen, en andere voor de administratie relevante documenten, geplaatst kunnen worden in afwachting van verdere verwerking.

Als u over een scanner beschikt dan kunt u documenten rechtreeks in de AdmInbox inscannen.
Voor gebruik van deze functie moet een (gratis) scanplugin geinstalleerd worden.

  • Kies MenuAdmInbox >  Upload facturen > Scan Factuur
  • of klik op de TAB Inbox
  

Adminbox Scannen

De video toont in 1 minuut hoe facturen ingescand kunnen worden in een Asperion administratie.

Bekijk de video

Scannen
Als de scanplugin is geïnstalleerd ziet het scannen scherm van de AdmInbox er zo uit.

Scan plugin nog niet geïnstalleerd?

Om de scanplugin te installeren zijn aparte instructies beschikbaar. Lees meer....

Het gebruik van de scan functie

Als de scan plugin is geïnstalleerd, dan ziet u bovenstaand scherm. Ga dan als volgt te werk :

De scan wordt gemaakt en als dit klaar is kan deze opgeslagen worden.

Scannen2

De nieuwe scan wordt toegevoegd aan de lijst met scans. Het cijfer achter de naam van een scan geeft het aantal pagina's aan waaruit een scan bestaat.

Updaten scan plugin

De scanplugin werkt nauw samen met de gebruikte browser en het OS van uw computer. Omdat deze regelmatig vernieuwd c.q. aangepast worden, is het af- en toe nodig dat ook de scanplugin van een update voorzien moet worden.
Om de scanplugin te updaten zijn aparte instructies beschikbaar. Lees meer....

 

Heeft u geen scanner? Geen probleem!

Als u al over een pdf-scan van uw boekstuk beschikt dan kan deze met de upload functie in de AdmInbox gebracht worden. Ook kunnen pdf's van scans per email naar de administratie gestuurd worden. Verder biedt ook de Asperion mobile app een upload mogelijkheid.

 

 

Nuttige link : Klik hier voor de lijst met instructie pagina's over de AdmInbox

Tags AdmInbox scannen zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.